Сторінка 1 План Маршалла

Материалы » Сторінка 1 План Маршалла

Більше 55 мільйонів загинуло, більш 100 мільйонів залишилися інвалідами. Сукупні витрати воюючих держав перевищили 900 мільярдів доларів у поточних витратах.Європа до кінця війни забезпечувала собі близько 1/3 необхідного продовольства, не більше половини необхідного рівня виробництва промислових товарів і від 1/4 до 60% сировини. Транспорт був цілком дезорганізований. У Німеччині було знищено 40% житла, у Великобританії – 30%, у Франції – 20%. Промислове виробництво скоротилося більш ніж на третину, порівняно з довоєнним періодом.

построить дом

До 1948 року ціни у порівнянні з 1937 роком зросли у Великобританії – на 80%, у Бельгії – у 3 рази, у Голандії – у 6 разів, у Франції – у 18 разів, в Італії – у 50 раз. Оскільки під час війни здійснювався всебічний контроль за цінами, не над грошовою масою, основний удар інфляції припав на 1946-48 роки, коли контроль над цінами був ослаблений або зовсім скасований.

Наслідком війни і великим кроком на шляху до відновлення індустріального світового господарства стали міжнародні валютні угоди, підписані у 1944 році представниками 44 країн в американському місті Бреттон-Вудсе.

Тоді ж, у 1944 році, у Бреттон-Вудсе був створений Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), який почав функціонування з 1947 року. Офіційною метою МВФ є сприяння розвитку міжнародної торгівлі і валютного співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їхнім дотриманням, надання державам – учасницям коштів в іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів.

У червні 1947 року Маршалл оприлюднив свій план, що викликав бурхливе погодження європейців, але неоднозначну реакцію в США. Критики стверджували, що реалізація подібного проекту негативно відзначиться на економіці США. Прихильники, головним з яких був Трумен, доказували, що США багаторазово виграє у результаті реалізації цього плану, особливо за рахунок пожвавлення міжнародної торгівлі та інвестицій.

Вливання доларів до економік європейських держав дозволили уникнути гіперінфляції та відновити міжнародну торгівлю та приватні інвестування, тому що більшість місцевих валют на той момент були неконвертовані. Наприклад, інвесторам неєвропейських держав (в основному малися на увазі американські бізнесмени) гарантувалося, що вони у будь-який момент можуть конвертувати прибуток у долари і вивезти.

Образование древнерусского государства в IX веке
Время с VI по IX в.— это еще последняя стадия первобытнообщинного строя, время классообразования и незаметного, на первый взгляд, но неуклонного роста предпосылок феодализма. Ценнейшим памятником, содержащим сведения о начале Русского государства, является летописный свод «Повесть временных лет, откуда пошла Русская земля, и кто в Киеве ...

Расчеты на мировую революцию в ленинской концепции социализма
Среди основных ошибок Ленина называются его неоправдавшиеся расчеты на мировую революцию. Несмотря на бурное антивоенное и революционное движения в капиталистических странах, прежде всего в Германии и Австро-Венгрии, кризис, который испытывала в тот период капиталистическая система, не оказался смертельным недугом. Представления о том ч ...

Реформы Избранной Рады.
После пожара и народного восстания 1547 года перед царём и его окружением встал вопрос о необходимости скорейших преобразований. Около 1549 года вокруг Ивана 1У сложился совет близких к нему людей (Избранная Рада – как называл его А. Курбский). Это был совещательный орган, решавший вместе с царём все наиболее важные вопросы управления г ...