Сторінка 1 План Маршалла

Материалы » Сторінка 1 План Маршалла

Більше 55 мільйонів загинуло, більш 100 мільйонів залишилися інвалідами. Сукупні витрати воюючих держав перевищили 900 мільярдів доларів у поточних витратах.Європа до кінця війни забезпечувала собі близько 1/3 необхідного продовольства, не більше половини необхідного рівня виробництва промислових товарів і від 1/4 до 60% сировини. Транспорт був цілком дезорганізований. У Німеччині було знищено 40% житла, у Великобританії – 30%, у Франції – 20%. Промислове виробництво скоротилося більш ніж на третину, порівняно з довоєнним періодом.

До 1948 року ціни у порівнянні з 1937 роком зросли у Великобританії – на 80%, у Бельгії – у 3 рази, у Голандії – у 6 разів, у Франції – у 18 разів, в Італії – у 50 раз. Оскільки під час війни здійснювався всебічний контроль за цінами, не над грошовою масою, основний удар інфляції припав на 1946-48 роки, коли контроль над цінами був ослаблений або зовсім скасований.

Наслідком війни і великим кроком на шляху до відновлення індустріального світового господарства стали міжнародні валютні угоди, підписані у 1944 році представниками 44 країн в американському місті Бреттон-Вудсе.

Тоді ж, у 1944 році, у Бреттон-Вудсе був створений Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), який почав функціонування з 1947 року. Офіційною метою МВФ є сприяння розвитку міжнародної торгівлі і валютного співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їхнім дотриманням, надання державам – учасницям коштів в іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів.

У червні 1947 року Маршалл оприлюднив свій план, що викликав бурхливе погодження європейців, але неоднозначну реакцію в США. Критики стверджували, що реалізація подібного проекту негативно відзначиться на економіці США. Прихильники, головним з яких був Трумен, доказували, що США багаторазово виграє у результаті реалізації цього плану, особливо за рахунок пожвавлення міжнародної торгівлі та інвестицій.

Вливання доларів до економік європейських держав дозволили уникнути гіперінфляції та відновити міжнародну торгівлю та приватні інвестування, тому що більшість місцевих валют на той момент були неконвертовані. Наприклад, інвесторам неєвропейських держав (в основному малися на увазі американські бізнесмени) гарантувалося, що вони у будь-який момент можуть конвертувати прибуток у долари і вивезти.

Ликвидация Тевтонского Ордена
В Грюнвальдской битве Тевтонский орден потерпел решающее поражение, экспансия ордена была остановлена. Орден хоть и сохранился, но крепко ослаб, и уже не был в состоянии вести агрессивную политику против соседей с прежней настойчивостью и силой. Именно веский вклад белорусов и литовцев в победу над крестоносцами вернул Великому княжес ...

Торговля и ростовщичество в средневековой Руси
В допетровской Руси наиболее значимый в предпринимательстве является купеческий и ростовщический капитал. И в Киевской Руси, и в так называемый период, в эпоху образования Московского государства XIV – XV вв. в условиях господства натурального хозяйства крупное торговое предпринимательство ориентировалось главным образом на внешний рын ...

Последствия русско-японской войны
В 1898 году российский император обратился к правительствам Европы с предложениями подписать соглашения о сохранении всеобщего мира и установлении пределов постоянного роста вооружений. В 1899 и 1907 годах состоялись Гаагские конференции мира. По его инициативе и при его поддержке в 1899 году прошла первая Всемирная Конференция мира для ...