Сторінка 1 План Маршалла

Материалы » Сторінка 1 План Маршалла

Більше 55 мільйонів загинуло, більш 100 мільйонів залишилися інвалідами. Сукупні витрати воюючих держав перевищили 900 мільярдів доларів у поточних витратах.Європа до кінця війни забезпечувала собі близько 1/3 необхідного продовольства, не більше половини необхідного рівня виробництва промислових товарів і від 1/4 до 60% сировини. Транспорт був цілком дезорганізований. У Німеччині було знищено 40% житла, у Великобританії – 30%, у Франції – 20%. Промислове виробництво скоротилося більш ніж на третину, порівняно з довоєнним періодом.

До 1948 року ціни у порівнянні з 1937 роком зросли у Великобританії – на 80%, у Бельгії – у 3 рази, у Голандії – у 6 разів, у Франції – у 18 разів, в Італії – у 50 раз. Оскільки під час війни здійснювався всебічний контроль за цінами, не над грошовою масою, основний удар інфляції припав на 1946-48 роки, коли контроль над цінами був ослаблений або зовсім скасований.

Наслідком війни і великим кроком на шляху до відновлення індустріального світового господарства стали міжнародні валютні угоди, підписані у 1944 році представниками 44 країн в американському місті Бреттон-Вудсе.

Тоді ж, у 1944 році, у Бреттон-Вудсе був створений Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), який почав функціонування з 1947 року. Офіційною метою МВФ є сприяння розвитку міжнародної торгівлі і валютного співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їхнім дотриманням, надання державам – учасницям коштів в іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів.

У червні 1947 року Маршалл оприлюднив свій план, що викликав бурхливе погодження європейців, але неоднозначну реакцію в США. Критики стверджували, що реалізація подібного проекту негативно відзначиться на економіці США. Прихильники, головним з яких був Трумен, доказували, що США багаторазово виграє у результаті реалізації цього плану, особливо за рахунок пожвавлення міжнародної торгівлі та інвестицій.

Вливання доларів до економік європейських держав дозволили уникнути гіперінфляції та відновити міжнародну торгівлю та приватні інвестування, тому що більшість місцевих валют на той момент були неконвертовані. Наприклад, інвесторам неєвропейських держав (в основному малися на увазі американські бізнесмени) гарантувалося, що вони у будь-який момент можуть конвертувати прибуток у долари і вивезти.

Реформы Избранной Рады. Военная реформа
В целях укрепления вооруженных сил Российской державы в 1550 года правительством Избранной рады начали осуществляться военные реформы. Так, было отменено местничество (порядок замещения должностей в войске в зависимости от знатности воевод) на время походов. В соответствии с указом Ивана IV от 1 октября 1550 года в Московском уезде была ...

Этапы феодализации в России (XI–XVIII вв.). "Русская Правда", "Соборное Уложение"
Феодализация русской земли была подготовлена предшествующим социально-экономическим развитием восточнославянских племен. До образования государства они жили родовым строем, который формировался повсеместно на этапе перехода от палеолита к неолиту. Род представлял коллектив кровных родственников (отсюда: родные, Родина), объединенный общ ...

Эдо – город сёгунов
Когда-то на месте Эдо была рыбацкая деревушка. По-настоящему история Эдо началась в 1590 году, когда Иеясу Токугава сделал его своей столицей и захотел превратить в самый красивый город в стране. Именно тогда началась застройка города и превращение его в административный центр, где вершились судьбы людей и страны. Указ о строительных р ...